Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasóweczki

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym elementem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, bądź te trendy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej płaci się, że powyższe zdanie jest oczywiste. Nie pragnie więc istnieć przecież zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie i popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szanse.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym surowcem na świecie, natomiast jej wartość jest wysoki zysk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czyhać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w sektorze spożywczym. W bliskim produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i jedno typy mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy wybierają się w dużej ropie naftowej stanowią o jej wartościach i związkach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest przeważnie niekochana i odpowiednie są dalsze operacje w ciągu rafinacji podające jej usunięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest kosztowniejsza niż kwaśna. Oprócz tego stoi i większy popyt na naturalniejsze warianty, takie jak benzyna, co czyni, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową rośnie w produktu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na targach walutowych. Najłatwiejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej posiada swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie grana w amerykańskich rafineriach i utrzymywana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API również z niewielką zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na olbrzymią siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem zrobienia są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego stylu ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Dostają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całkowitych działów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym prawdopodobnie być więc interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z miastu w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do firmy Royal Dutch Shell, było jak samym z najbardziej skutecznych pól naftowych w Wielkiej Brytanii, jednak większość odwiertów została od obecnego momentu zwolniona z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest cała, jednak w minionych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez ofertę i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące prawdopodobnie być reagowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najwyższym stanie w historii. Ponadto nie wszystkie firmy aktywnie funkcjonujące w ostatniej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zajmują się na zrównoważonych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w owym etapie znacząco obniżyło nasze inwestycje w obecne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to nadal rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w następnych częściach światach zostało wycofanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w naturalną ropę są zagrożone oraz ze powodu na bardziej poważną politykę klimatyczną.

Co w minionych latach było pomysł na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak także uwagę na to, że na rynku istnieje obecnie wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z gleby. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się dużo nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem obecnego stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała szansę, że w ostatni metoda zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze a bardziej efektywne procedury wydobycia, więc obecnie są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy charakterystyczna istnieje możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, pomimo że często są to dosyć małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co jest poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jakimś z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale właśnie jest wymieniana na stanie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi zatem tymże, że cena ropy nie może już niedługo osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost wartości ropy wykonywa w kontrakcie z tym do większej ofercie na rynku. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w kierunku alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo trzyma się na wielkim stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego spadku będzie w długim stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jak natomiast nie będą uznawały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy może w obecnym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach potrzebne będą niebezpieczne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się wysoko niż w obecnym roku.

Liczy się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu była się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Powodem obecnego stanowi fakt, że część tych krajów ma z coś wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układzie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, ofertę na rynku będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w minionych latach w wartości zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z pozostałej części USA również oryginalne kraje stale produkują jeszcze bardzo ropy naftowej, co czyni, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, rozwijając się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym nastąpiło jej ustabilizowanie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zatrzymała się w stronach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W minionych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w wypadku ropy naftowej stanowi wyjątkowo wymagające. Wartość ropy zależy od sporej liczb czynników finansowych oraz rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym elementem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, cieszącą się transportem na całym świecie. Musi ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają przez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których mówią. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie tworzyło wielki nacisk na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak więcej na model na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można reagować na kilka rodzajów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla inwestorów są kontrakty futures na niewielką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na punkt wartości tych układów są łatwe w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te konkretne odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w kolejnej walucie).

Gdyby tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było wejść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to inne derywaty powodujące ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły też potrafisz tak kupować i sprzedawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dokonują w ostatniej części.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w prace ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w prace ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować i w historie spółek naftowych, aby być aktywnym w branży naftowej. Zatem w własny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w branży naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy już sygnalizowaliśmy: często w wypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią być wyjątkowo intensywne. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Jednak nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy uważać, że wymagania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sytuacja jest właśnie jeszcze bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dużo się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na własnych giełdach. To zapewnia swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy wykorzystujesz się tradingiem, lub istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zaczerpnąć z pięknej oferty LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, mając z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w kierunku handlu na drogach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments